Menu Close

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"

ĮSTAIGOS TIKSLAS

Suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, padėti jam pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Maloniai kviečiame susipažinti su įstaigos naujienomis ir kitais pranešumai

NAUJIENOS IR kiti PRANEŠIMAI

Naujienos

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir

Skaityti daugiau»
Naujienos

VERBOS

Verbų sekmadienis – pavasario šventė, švenčiama paskutinį sekmadienį prieš Velykas. Mes stengiamės nepamiršti, puoselėti savo tautos tradicijas ir papročius. Ta proga “Boružėlių” grupės vaikai (IU

Skaityti daugiau»
Naujienos

„VELYKŲ MEDĮ“,

Lopšelio – darželio „Nykštukas“ bendruomenė papuošė „VELYKŲ MEDĮ“, J. Basanavičiaus aikštėje. AČIŪ!!! visiems už margučius Su artėjančiomis Šv. Velykomis!    

Skaityti daugiau»
Naujienos

VIEŠNAGĖ BIBLIOTEKOJE

Kovo 31 dieną „Kiškučių“ grupės ugdytiniai, lydimi PU mokytojų Rūtos Strolienės, Liucijos Kildušienės ir mokytojų padėjėjos Gražinos Leškvičienės, lankėsi „Šaltinio“ progimnazijoje. Progimnazijoje vaikai lankėsi pirmą

Skaityti daugiau»
Naujienos

„SU KNYGA NUO VAIKYSTĖS”

Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ kovo 28 d. – balandžio 1 d. įgyvendinome projektą „SU KNYGA NUO VAIKYSTĖS”, kuris skirtas TARPTAUTINEI VAIKIŠKOS KNYGOS DIENAI. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vida

Skaityti daugiau»
0 +

Laimingų vaikučių

0 +

Kvalifikuotų darbuotojų

0

Įstaigoje grupių

LOGOPEDAS

Sklandžiai kalbantis vaikas ne tik lengvai bendrauja, bet ir aiškiai mąsto, lengvai įsimena informaciją. Esant išlavintai kalbai vaikui lengva ugdytis, įsilieti į bendraamžių kolektyvą, pasirinkti mėgstamą veiklą. Todėl mano prioritetas yra aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti, gebantis bendrauti.

Socialinis pedagogas

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, grupės mokytojomis. Dirba su šeima. Bendrauja su vaiko tėvais (globėjais), ieško galimybių bendromis jėgomis spręsti iškylančias problemines situacijas.

Ugdytinių maitinimas

Lopšelyje darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintu 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 (nauja redakcija 2015-08-27 d. Nr. V-998) maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu

GRUPĖS

MUMS SVARBIOS JŪSŲ MINTYS ir pastabos

ATVYKITE

Uosupio g. 2, Marijampolė

SKAMBINKITE

(8-343) 58 270

RAŠYKITE

info@mnykstukas.lt

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą