Menu Close

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"

ĮSTAIGOS TIKSLAS

Suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, padėti jam pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Maloniai kviečiame susipažinti su įstaigos naujienomis ir kitais pranešumai

NAUJIENOS IR kiti PRANEŠIMAI

Naujienos

VAIKŲ VELYKĖLĖS

Praėjus didžiosioms pavasario šventėms, lopšelio – darželio „Nykštukas“  vaikai į darželį skubėjo nešini margučiais ir gera nuotaika, nes balandžio 19 d. švenčiame  ,,Vaikų Velykėles“. Velykų

Skaityti daugiau»
Naujienos

Velykos atėjo… 

 “Paukštelių” ir “Bitučių” grupių vaikučius mokytojos E. Kuralavičienė ir V. Pajaujienė pakvietė tapti Velykų bobutės padėjėjais kiškučiais ir surasti Didįjį Velykų margutį Smagu buvo ieškoti:

Skaityti daugiau»
Naujienos

Pats dažysiu margučius

Prieš gražiausią pavasario šventę Šv. Velykas „Varpelių“ gr. ugdytiniai (IU mokytoja Agnė Sakavičiūtė) mokėsi marginti kiaušinius. Buvo labai smagu padirbėti, Velykų šventei pasiruošta!  Margučiai numarginti

Skaityti daugiau»
Naujienos

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir

Skaityti daugiau»
0 +

Laimingų vaikučių

0 +

Kvalifikuotų darbuotojų

0

Įstaigoje grupių

LOGOPEDAS

Sklandžiai kalbantis vaikas ne tik lengvai bendrauja, bet ir aiškiai mąsto, lengvai įsimena informaciją. Esant išlavintai kalbai vaikui lengva ugdytis, įsilieti į bendraamžių kolektyvą, pasirinkti mėgstamą veiklą. Todėl mano prioritetas yra aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti, gebantis bendrauti.

Socialinis pedagogas

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, grupės mokytojomis. Dirba su šeima. Bendrauja su vaiko tėvais (globėjais), ieško galimybių bendromis jėgomis spręsti iškylančias problemines situacijas.

Ugdytinių maitinimas

Lopšelyje darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintu 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 (nauja redakcija 2015-08-27 d. Nr. V-998) maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu

GRUPĖS

MUMS SVARBIOS JŪSŲ MINTYS ir pastabos

ATVYKITE

Uosupio g. 2, Marijampolė

SKAMBINKITE

(8-343) 58 270

RAŠYKITE

info@mnykstukas.lt

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą