Menu Close

APLINKOS PROJEKTO ATASKAITA

Dalyvavome 2022 m. Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos projektų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto programoje ir parašę projektą „Gamta – mūsų namai “ gavome finansavimą.

Projekto prioritetinės sritys – Ugdyti įstaigos bendruomenės narių ekologinę savimonę, aplinkosauginį sąmoningumą ir gamtamokslinę patirtį, skatinant aktyviai veikti sukurtose darželio lauko žaliosiose edukacinėse erdvėse.

Aktyvinama lopšelio-darželio bendruomenė puoselėti ir  gražinti aplinką, kurioje gyvename. Mūsų pareiga – išmokyti vaikus stebėti, pažinti, pamilti, kurti ir išsaugoti gamtos grožį.

Projekto tikslas- Ugdyti bendruomenės savimonę ir atsakomybę rūpintis supančia aplinka, formuojant teisingą požiūrį į save, švarią aplinką, kuri daro didžiulę įtaką žmonių sveikatai.

Projekto uždaviniai:

  • Formuoti vaikų supratimą apie gamtos apsaugą, ekologiją, jos naudą.
  • Skatinti vaikus ir visus bendruomenės narius domėtis ekologinėmis problemomis, susiburti bendrai veiklai saugant artimiausią aplinką, rūšiuoti buitines atliekas.
  • Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui (-si).
  • Formuoti palankaus aplinkai elgesio nuostatas ir gamtojautą.

Projekto metu įgyvendintos veiklos:

Ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“,  STEAM paroda „Mūsų žemė“, kūrybinių darbų paroda „Velykų medis“, akcija „Padovanok darželiui gėlę“, akcija „Darom 22“, Joninės (Rasos), Žolinių rytmetys, edukacinės išvykos – pasivaikščiojimai, žygiai Pašešupio parke,  akcija „Rudeninė švara mano miestui“, akcija „Lesyklėlė mūsų mažiesiems“, Europos atliekų mažinimo savaitė. Darbelių paroda „Gaminame kalėdinius žaisliukus iš atliekų“.

    Įgyvendinant projektą „Gamta – mūsų namai“ buvo siekiama lavinti vaikų elementarius ekologinius įgūdžius. Įvairių veiklų metu vyko pokalbiai, diskusijos, kodėl turime saugoti žemę, rūšiuoti šiukšles? Vaikai žiūrėjo edukacinius filmukus, susipažino su žemės, vandens ir oro savybėmis, atliko bandymus ir eksperimentus.

Projekto metu daug dėmesio buvo skirta meninei veiklai, saviraiškai.

Tęsdama Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamta – mūsų namai“, lopšelio-darželio bendruomenė ugdo vaikų ekologinę kultūrą – vaiko požiūrį į gamtą, siekiant saugoti, globoti aplinką, racionaliai naudoti jos išteklius, dalyvauti sprendžiant ekologines problemas. Sudarėme sąlygas: kad vaikas kiekvieną dieną atskleistų naujovių, kad kiekvienas jo žingsnis į stebuklingą gamtos pasaulį turtintų širdį. Pedagogai gilino žinias ekologijos ugdymo srityje, ieškojo naujų netradicinių, modernių darbo su vaikais formų.

Už projekto įgyvendinimą ir bendradarbiavimą dėkojame mokytojams, tėveliams.

Projektas buvo viešinamas lopšelio – darželio „Nykštukas“  interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“, Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“.

Įstaiga panaudojo 500,00 eurų visuomenės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

 

Kiti įrašai

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą