Menu Close

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ dalyvauja Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ inicijuotame EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ FINANSUOJAMAME PROJEKTE „PATYRIMINIO UGDYMO TURINIO DIEGIMAS MARIJAMPOLĖS REGIONO IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029). ROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO  FONDO LĖŠŲ. Projekte dalyvauja  Žiburėlio“ mokykla – daugiafunkcis centras, Patašinės universalus  daugiafunkcis centras,  lopšelis – darželis “Ąžuoliukas”. Projekto konsultantai: VšĮ „Edukacijos forumas“; VšĮ Vilniaus Lauko darželis ir Marijampolės Kolegija. 

Šio projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę. Projekto įgyvendinimo metu  siekiama šių uždavinių:

Kurti vaikų ugdymą (-si) saugią, stimuliuojančią aplinką, orientuotą į vaikų poreikius, siekiant  ugdymo modernizavimo, gerinant vaikų pasiekimus.

Sukurti ir palaikyti vaikų teigiamą emocinę atmosferą, lavinant psichinius procesus – dėmesį, vaizduotę, atmintį, regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką per patirtinį ugdymą.

Užtikrinti glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir užsienio ugdymo partneriais, siekiant pasidalinanti gerąja patirtimi, įgyvendinant inovacijas, siekiant geresnės ugdymo kokybės darželiuose.

Norint gerinti ugdymą, reikia, kad visi mokytojai mokytųsi. Viena iš labiausiai pedagogų vertinamų kvalifikacijos tobulinimosi formų – gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis tarp mokytojų ir  švietimo įstaigų.

Spalio 1 dieną lopšelyje – darželyje  „Nykštukas“ įvyko Marijampolės savivaldybės  ikimokyklinių įstaigų pedagogų susitikimas, kurio metu dalinomės gerąja  patirtimi „Lauko laboratorijoje“, kurią įkūrėme, įgyvendinant projektą „Patyriminio ugdymo diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“.

Kiti įrašai

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą