Menu Close

Įgyvendintas projektas „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“

Vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ nuo 2019m. dalyvavo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ inicijuotame  projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029 „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“ kartu su Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkciu centru, Marijampolės sav. Patašinės universaliu daugiafunkciu centru, lopšeliu – darželiu „Ąžuoliukas“, Marijampolės kolegija ir VšĮ „Lauko darželiu“.

Šio projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama šių uždavinių:

Kurti vaikų ugdymą (-si) saugią, stimuliuojančią aplinką, orientuotą į vaikų poreikius, siekiant ugdymo modernizavimo, gerinant vaikų pasiekimus.

Sukurti ir palaikyti vaikų teigiamą emocinę atmosferą, lavinant psichinius procesus – dėmesį, vaizduotę, atmintį, regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką per patirtinį ugdymą.

Užtikrinti glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir užsienio ugdymo partneriais, siekiant pasidalinanti gerąja patirtimi, įgyvendinant inovacijas, siekiant geresnės ugdymo kokybės darželiuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo atnaujinta ir įdiegta ikimokyklinė-priešmokyklinės ugdymo programos, kurios apėmė ugdymo programos atnaujinimą, atnaujintos ugdymo programos testavimas ir diegimas, lauko laboratorijos sukūrimas, darbuotojų kvalifikacijos pakėlimas, darbuotojų kvalifikacijos darbui su spec. poreikių vaikais pakėlimas bei ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio kokybės pokyčio monitoringas.

Įgyvendinant  projektą vvko ir vyksta įvairios veiklos „Lauko laboratorijoje“, kurios skatina vaikus būti aktyviais, iniciatyviais, pristatymai, tyrinėjimai, bandymai, užduotys, parodos. Ugdoma vaikų kompetencijos, patenkinamas smalsumas, vaikai  skatinami domėtis, aktyviai tyrinėti aplinką, rinkti informaciją Svarbu praplėsti vaikų pažinimo akiratį, suteikti naujų žinių, įgūdžių, patirčių, ugdyti kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą,  įžvelgti per patirtį naujus dalykus, įgyti naujų patirčių, pažinti gyvenimą naujais aspektais, mokytis atrandant, suteikti vaikams džiaugsmą ir pasitenkinimą, skatinti ugdytinį asmeniškai dalyvauti ir patirti išgyvenimus. 

Į „Lauko laboratoriją“ kviečiami patirti kupiną įdomybių dieną. Juk vaikystė, apgaubta smagių atradimų ir nuotykių, lydima juoko ir išdaigų, suteikia kiekvienam vaikui laimės, sėkmės ir pasitikėjimo  savimi pojūtį.
Darželio bendruomenė atvira pokyčiams ir naujovėms. Taigi, nuolat turime būti kelionėje, ieškoti, atrasti…

Projektas įgyvendintas pagal priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ir yra finansuojamas ir Europos socialinio fondo lėšų.

Iš projekto lėšų buvo įsigyta geokupolas, kuriame įrengta „Lauko laboratorija“.

 

 

Kiti įrašai

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą