Menu Close

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO ĮTRAUKTI Į SĄRAŠĄ PRIIMTI VAIKĄ Į  IKIMOKYKLINIO   UGDYMO GRUPĘ

Viešosios   paslaugos pavadinimas Prašymo įtraukti į sąrašą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę  priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804); Vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-01-30 sprendimu Nr. 1-379.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  • prašymas įtraukti į sąrašą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę;
  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • jeigu reikia pirmenybę priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę patvirtinančius dokumentus (įvaikinimo ir tėvų neįgalumo)

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinio reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą, iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento apie privalomą ikimokyklinį ugdymą.
Administracinės paslaugos teikėjas Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ sekretorė Vida Sušinskienė

Tel.  (8 343) 58 270,

El.p. info@mnykstukas.lt

Administracinės paslaugos vadovas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Dalytė Luckuvienė

Tel.  (8 343) 58 270; El.p. info@mnykstukas.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiam nemokamai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pridedama prašymas į ikimokyklinio ugdymo grupę
Prašymo priėmimo vieta Uosupio g. 2, Marijampolė LT-68160

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą