Menu Close

„SU KNYGA NUO VAIKYSTĖS”

Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ kovo 28 d. – balandžio 1 d. įgyvendinome projektą „SU KNYGA NUO VAIKYSTĖS”, kuris skirtas TARPTAUTINEI VAIKIŠKOS KNYGOS DIENAI.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vida Sušinskienė ir IU mokytojos padėjėja spec. poreikių vaikams Aistė Lisauskaitė pakvietė sukurti ir parodyti gražią mūsų vaikų, vaikų ir tėvų bei mokytojų draugystę su knyga. Labai svarbu skiepyti meilę knygai, mokyti, kad vaikai vartytų, apžiūrinėtų, grožėtųsi, skaitytų, tyrinėtų įvairiausias knygas. Kiekvieną dieną vyko rytiniai pasakų skaitymai vaikams netradicinėje aplinkoje, seklyčioje, lauko aikštelėje, kupole ar kt. aplinkoje. Vaikučiai atsinešė savo mėgstamas knygeles iš namų, jas vartė, skaitė ir džiaugėsi. Mokytojos pakvietė drauge sukurti knygeles. Kuriant vaikai ugdosi ne tik kūrybinius gebėjimus, tačiau  ir perpranta knygos esmę – nori sužinoti teksto, raidžių ir kitų naudojamų simbolių prasmę. Kurdami knygeles, istorijas ar pasakas, vaikai savitai išreiškia savo  sumanymus žodžiu, piešiniu, taip atrasdami naujus minčių perdavimo būdus. Jiems smagu, savo pačių rankelėmis pasigamintas knygeles, skaityti sau ir savo draugams. 

Sukurtų knygelių paroda vyksta kupole, kviečiame visus apsilankyti.

„Jei norite, kad vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas, jei norite, kad jie būtų labai protingi, skaitykite labai daug pasakų“(Albertas Einšteinas).

 

Kiti įrašai

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą