Menu Close

SVEIKATOS PROJEKTO ATASKAITA

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTŲ FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS

Vaiko sveikata  tai neįkainuojamas lobis, didžiausia ugdymo vertybė,

kurią privalu saugoti ir branginti kiekvienam iš mūsų.

2022 metais Marijampolės lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ buvo sėkmingai parengtas ir įgyvendintas sveikatingumo projektas „Augu sveikas, saugus ir stiprus“. Parengtas projektas dalyvavo Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto projektų konkurse ir gavo finansavimą.

Vienas iš prioritetinių lopšelio – darželio „Nykštukas“ tikslų – vaiko ir šeimos sveikatos stiprinimas. Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje svarbu didinti vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį. Judėjimas – gyvybės, veiklumo ir aktyvumo požymis. Fizine veikla vaikai realizuoja visus svarbiausius savo poreikius –  judėjimo, pažintinius, veikimo, bendravimo, saviraiškos, atskleidžia savo fizines išgales ir gebėjimus. Judesius skatina aplinka ir vidinė vaiko paskata – noras veikti, judėti, žaisti. Siekdami skatinti ir palaikyti fizinį lopšelio – darželio bendruomenės aktyvumą, stiprinti ugdytinių sveikatą, tenkinant svarbiausius judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo ir bendravimo poreikius per sportinę veiklą organizuojama įvairių judėjimą skatinančių veiklų.

Organizuojant pagal projektą planuotus ir spontaniškai inicijuotus renginius, bendradarbiaujant  su šeima siekėme,  kad vaikas įgytų žinių, praktinių įgūdžių, įprastų stiprinti savo  sveikatą prieinamomis priemonėmis, išsiugdytų  teigiamą  nuostatą ir  atitinkamą elgseną.

Vaikų fizinis aktyvumas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje yra gyvybiškai svarbus veiksnys, užtikrinantis harmoningą vaikų vystymąsi, stiprinantis jų sveikatą. Suprantant, kaip svarbu įstaigoje buvo įrengta sporto salė, kurioje kiekvieną dieną vyksta fizinio ugdymo užsiėmimai.

Projektas padėjo įvairiapusiškiau ir patraukliau skleisti žinią apie sveiką gyvenseną. Viso projekto metu organizuotos įvairios veiklos: mankštos, sportinės pramogos, sveikatingumo renginiai, žygiai sudarė puikias sąlygas ikimokyklinėje įstaigoje kurti saugią ir sveiką, vaikų poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką.

Vykdant sveikatingumo renginius  buvo įsigyta priemonių: Futbolo vartai, masažinės grindys, sporto kilimėliai mankštoms, ugdymo priemonė – pėdsakai.

Renginių veiklų akimirkos fiksuotos ir viešinamos įstaigos svetainėje ir socialinėje paskyroje Facebook.

Metų pabaigoje drąsiai galime sakyti, kad mums pavyko. Kiekvieną mėnesį skyrėme vaikų sveikatos stiprinimo veikloms. Kiekvienas rytas grupėse prasideda rytine mankšta, kuri nuteikia vaikus aktyvioms dienos veikloms.

Svarbu ugdyti fizinį aktyvumą, formuoti požiūrį į sveiką gyvenseną, emocinės sveikatos stiprinimą, panaudojant inovatyvias – netradicines priemones ir organizuojant veiklas.
Iš viso įstaiga panaudojo 800,00 eurų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.

Kiti įrašai

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą