Menu Close

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokytojo padėjėjo pareigybę

 

Pareigybės pavadinimas – mokytojo padėjėjas.

 

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.

 

Darbo užmokesčio koeficientas – pareiginės algos pastovios dalies koeficiento ribos nuo 0,58

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija.

 

Mokytojo padėjėjo funkcijos:

 1. Individuali pagalba vaikams lavinant socialinius įgūdžius.
 2. Padėti vaikams orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), lopšelyje-darželyje ir už jo ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu.
 3. Padėti apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena.
 4. Padėti įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
 5. Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant.
 6. Padėti tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis (jeigu jos reikalingos).
 7. Atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.
 8. Bendradarbiaudamas su ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taikyti.
 9. Padėti pedagogui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

 

Darbo krūvis: 1 pareigybė, 20 val. per savaitę.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje: „Dėl dalyvavimo atrankoje mokytojo padėjėjo pareigoms užimti“.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 3. Gyvenimo aprašymą.

 

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ nuo 8.00 iki 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.), adresu Uosupio g. Nr. 2, Marijampolė, arba el. paštu info@mnykstukas.lt

 

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. balandžio 10 d. (imtinai).

 

Informacija teikiama tel. 8 343 58270. Atranka vyks 2024 m. balandžio 16 d. Kiekvienam atrinktam pretendentui bus praneštas individualus laikas dėl atvykimo į atranką.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą