Menu Close

Lopšelis-darželis įsteigtas ir savo veiklą pradėjo 1982-10-24, kaip Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Nr.1, Marijampolės miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo 1998-01-20 įsakymu Nr.8, suteiktas „Nykštuko“ vardas.

Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su užrašu „Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“, blanką su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

  • Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
  • Priklausomybė – savivaldybės švietimo įstaiga.
  • Savininkas – Marijampolės savivaldybė.
  • Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.
  • Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam vaiko ugdymui ir priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla.
  • Ugdymo kalba – lietuvių.
  • Ugdymo forma – dieninė.
  • Lopšelio-darželio veiklos laikotarpis neribotas.
  • Lopšelis-darželis yra paramos gavėjas.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą