Menu Close

Lopšelyje – darželyje „Nykštukas kvalifikuotą logopedinę pagalbą teikia logopedė Vilma Sederevičiūtė.

2006 m. baigiau Šiaulių universitetą ir įgijau specialiojo pedagogo (specializacija – logopedija) specialybę. Darželyje dirbu nuo 2013 m.

Kalba yra pagrindinė žmonių tarpusavio supratimo ir santykių kūrimo priemonė. Ji padeda išsakyti mintis, ketinimus, jausmus, išreikšti norus, perteikti išgyvenimus.

Sklandžiai kalbantis vaikas ne tik lengvai bendrauja, bet ir aiškiai mąsto, lengvai įsimena informaciją. Esant išlavintai kalbai vaikui lengva ugdytis, įsilieti į bendraamžių kolektyvą, pasirinkti mėgstamą veiklą. Todėl mano prioritetas yra aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti, gebantis bendrauti.

 Įstaigos logopedas:
 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • įvertina kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • atsižvelgdamas į individualias vaiko savybes parenka pratybų trukmę bei specialias priemones;
 • bendradarbiauja su pedagogais, tėvais, PPT, kitais asmenimis tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus, uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus;
 • organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
 • padeda pedagogams pritaikyti ugdomojo turinio medžiagą, priemones;
 • konsultuoja tėvus, pedagogus kalbos sutrikimų šalinimo klausimais;
 • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • šviečia bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais;
 • atsako už korektišką vertinimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

Logopedines pratybas vaikai lanko 2 – 3 kartus per savaitę. Užsiėmimai trunka 15 – 20 minučių.

Logopedinių pratybų metu:
 • Lavinama artikuliacinė, rankų pirštų motorika,
 • Tikslinamas gimtosios kalbos garsų tarimas.
 • Lavinamas girdimasis suvokimas.
 • Mokoma taisyklingo kalbinio kvėpavimo.
 • Turtinamas aktyvusis ir pasyvusis žodynas.
 • Tikslinamas kalbos supratimas.
 • Ugdomas kalbos gramatinis taisyklingumas bei rišli kalba.
 • Lavinamas regimasis, erdvės, laiko suvokimas.
 • Formuojamas kalbos ritmas.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą